• Slider1
  • Slider 2
  • Slider 3

Vôi Dolomite

/Dolime-CaO.MgO.jpg

Vôi Dolomite được tạo ra từ đá vôi Dolomite bằng cách nung nhiệt. Có hai kỹ thuật nung vôi Dolomite là nung rắn và nung mềm.
Công thức hóa học: CaO.MgO

Hit Counter :

Copyright 2019 © Huong Hai Group