• Slider1
  • Slider 2
  • Slider 3

Đá vôi

/limestone (2).jpg

Đá vôi và sản phẩm vôi còn được biết đến là những chất có hàm lượng canxi cacbonate hay canxi oxit rất cao lên đến trên 95%, còn lại là hàm lượng magne cacbonat hay oxit chiếm không vượt quá 5%.

Thành phần hóa chất:

CaO 54,60%
SiO2 0,19%
AL2O3 0,25%
Fe2O3 0,01%
MgO 0,55%
K2O 0,03%
Na2O 0,01%


Hit Counter :

Copyright 2019 © Huong Hai Group