• Slider1
  • Slider 2
  • Slider 3

Phát triển bền vững

Hương Hải Group sử dụng tài nguyên thiên nhiên như đá, năng lượng, và nước trong sản xuất và sử dụng các quy trình hiệu quả nhất để tránh lãng phí tài nguyên. Hương Hải Group là tham gia sâu sắc trong việc giảm phát thải CO2 và phát triển những nỗ lực để cải thiện hiệu quả nhiên liệu của mình.

Chúng tôi tôn trọng môi trường
Trong suốt các hoạt động dự án, Hương Hải Group nỗ lực để hạn chế tác động môi trường bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới nhất và phương pháp sản xuất được coi là công nghệ có sẵn tốt nhất. Điều này bao gồm giảm thiểu bụi, tiếng ồn, rung động và xe tải rửa và làm sạch tất cả các con đường truy cập. Hoạt động khai thác Mỏ của Hương Hải Group cũng gây chú ý với sự tích hợp cảnh quan của các mỏ đá và bảo vệ đa dạng sinh học khi dự một hoạt động mới.


Để cải thiện quản lý môi trường của nó, Hương Hải Group bám sát chỉ tiêu làm môi trường theo định hướng hệ thống quản lý như ISO14001, EMAS.

Chúng tôi đề cao yếu tố con người
Hương Hải Group đặt một giá trị cao về cả con người và mối quan hệ của nó với các cộng đồng địa phương, và cẩn thận để thông báo và giao tiếp với họ.

Một cuộc sống mới cho các mỏ đá ...
Hương Hải Group vay đá vôi từ thiên nhiên và phục hồi lại trạng thái tự nhiên của nó sau đó.

Dự án trồng cây, ao, cây xanh, bảo trì kế hoạch phát triển với chính quyền địa phương, cũng như tạo ra các khu bảo tồn thiên nhiên làm chứng cho ý chí của công ty tôn trọng thiên nhiên và đóng góp vào sự phát triển của nó sau khi sử dụng các nguồn lực của mình.

Orther News

Our Objectives

Our objectives are always forward to : ■  The leading domestic lime supplier ■  To be devoted to the plan ■  To be disciplinary in whatever we have done ■  Determination and concentration ■  Rising up to the globe ■  All desires will...

Substantial Development

Natural resources such as stone, energy and water are used by Huong Hai Group in production and the most effective processes will be applied, in order to prevent resource waste. Huong Hai Group also takes much part in the reduction of CO2 emission and developing efforts in effectively improving our...

Our Human Resource

Limestone industry requires rather high investment (rock mining, mill, selection and kiln etc). Until now, the biggest asset of Huong Hai Group is our labour force, experience development, skills and creation in a constant for improvement of customer’s satisfaction and guessing the...

Hit Counter :

Copyright 2019 © Huong Hai Group